0846576888

Thép ống hàn

Kích thước từ Ø12.1 đến Ø141, chiều dày từ 1.0 mm đến 10.0 mm.

Danh mục: