0846576888

Thép ống Hoà Phát

Kích thước từ Ø21 đến Ø168, chiều dày từ 1.0 mm đến 10.0 mm.

Danh mục: