0846576888

Ống kẽm nhúng nóng

Kích thước từ Ø21 đến Ø168, chiều dày từ 1.0 mm đến 10.0 mm

Danh mục: