0846576888

Thép hộp Kẽm Hoà Phát

Kích thước: 13x26mm -> 60x120mm; độ dày: 1mm – 5mm

Danh mục: