0846576888

Thép Hộp đen Hoà Phát

Kích thước từ 13x26mm đến 60 x 120mm, chiều dày từ 1.0 mm đến 5.0 mm.

Danh mục: